skip to main content

Privacy-statement TiBi Zorg

Uw privacy
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat TiBi Zorg een persoonlijk dossier van u aanmaakt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw NAW-gegevens, uw intake, begeleidingsrapportages en gegevens over de reeds genoten relevante zorg in het verleden.

In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die TiBi Zorg, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een mogelijke andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij uw huisarts, psycholoog, psychiater of anderen.

TiBi Zorg gaat met zorg om met uw persoonlijke en mogelijke medische gegevens om teneinde uw privacy te waarborgen.

De gegevens uit uw dossier kunnen, altijd met uw toestemming, ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als een therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid,
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie,
 • om een indicatie of herindicatie aan te vragen bij uw gemeente,
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
TiBi Zorg is een eenmanszaak en in die hoedanigheid heeft de eigenaar en tevens uw ambulant begeleider als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
TiBi Zorg heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Indien TiBi zorg vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard.

Privacy op uw nota
Gegevens die op uw nota vermeld staan:
 • uw naam, adres en woonplaats,
 • uw BSN-nummer,
 • indien van toepassing uw klantnummer SVB,
 • de maand van de begeleiding (periode),
 • de uren begeleiding in de desbetreffende maand,
 • het uurtarief,
 • de naam van de opdrachtnemer en haar BSN-nummer.
© TiBi Zorg - Realisatie: Yepdesign