skip to main content

Autisme

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis. We spreken tegenwoordig van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hieronder vallen termen als “PDD-NOS”, “Stoornis van Asperger” en “Klassiek Autisme”. Soms wordt er gesproken van een zogenaamde pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de stoornis invloed heeft op de gehele ontwikkeling van de mens.

Autisme zie je niet aan de buitenkant.
Informatieverwerking vindt plaats in de hersenen door waarnemen en denken. Onze hersenen verwerken informatie in 4 stappen:
  1. Ontvangen
  2. Verwerken
  3. Betekenis verlenen
  4. Reageren
Bij een te grote hoeveelheid informatie ontstaat er overbelasting. Hierdoor kunnen mensen met autisme het overzicht verliezen en andere prikkels niet meer in de gaten hebben waardoor ze informatie missen. Er ontstaan blokkades in zowel denken als in doen. De informatie kan te letterlijk genomen worden waardoor de bedoeling niet begrepen wordt of details opgemerkt die anderen ontgaan. Dit kan een voordeel zijn maar is vaak een nadeel. Er ontstaan problemen met:
  • Centrale coherentie. Geen samenhang zien.
  • Theorie of Mind (TOM). Zich niet of nauwelijks kunnen verplaatsen in de ander.
  • Executieve functies (EF). Niet of nauwelijks kunnen plannen en organiseren.
Dit kan zich uiten in moeilijkheden met:
  • Sociale interactie
  • Communicatie
  • Verbeelding

Autisme is een complexe stoornis. Uit de naam van de stoornis blijkt niet of het gaat om een lichte of een zwaardere vorm van autisme. Alle mensen met autisme ervaren ieder voor zich hun eigen beperkingen en problemen. Soms ervaart alleen de omgeving dat iemand anders is.

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis
© TiBi Zorg - Realisatie: Yepdesign