skip to main content

Missie en visie

Missie

TiBi Zorg wil vanuit haar ondersteunende rol, door middel van bemiddeling en begeleiding een bijdrage leveren aan het welbevinden van haar medemens en daardoor aan een meer bewuste, gezonde en vitale maatschappij.

De definitie van gezondheid door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is: "een toestand van lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden".

Het is van groot belang aandacht te besteden aan ieders welbevinden. Welbevinden gaat namelijk vooraf aan prestatie. Er is sprake van causaliteit: welbevinden werkt preventief en leidt tot betere prestaties. Door alle doorgevoerde transities van de laatste jaren in de gezondheidszorg, de toenemende vergrijzing en steeds meer chronisch zieken is TiBi Zorg van mening dat steeds meer burgers ondersteuning nodig hebben om welbevinden te kunnen ervaren.

Visie

“Hemel, aarde en ik leven samen, en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid.”
(Chuang Tzu)

TiBi Zorg hecht belang aan het optimaliseren van eenheid. Eenheid binnen jezelf, lichaam, geest en ziel, en een eenheid met je omgeving, dichtbij en veraf.
Welbevinden gaat hieraan vooraf, werkt preventief en is het uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening van TiBi Zorg.

Welbevinden ontstaat door invulling van:

Welbevinden is het uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening van TiBi Zorg
Behoeften aan zelfontplooiing

Behoeften aan waardering en erkenning

Behoeften aan sociale contacten

Behoeften aan veiligheid en zekerheid

Lichamelijke basisbehoeften
Praktisch gezien heeft TiBi Zorg hiervoor handvatten gevonden in de vorm van Ayurveda (kennis van het leven). Een eeuwenoude Indiase gezondheid- en levensfilosofie. Meer informatie kunt u lezen op de pagina voeding.

Alleen met een gezond lichaam is het mogelijk om al deze behoeften te vervullen en vitaal alle taken in het leven te volbrengen. TiBi Zorg draagt hierin bij op een preventieve, participerende en persoonlijke manier.
© TiBi Zorg - Realisatie: Yepdesign