skip to main content

Begeleiding

Voor wie
 • Als u 18 jaar of ouder bent, en
 • als u niet zelfredzaam bent en/of hulp nodig heeft om mee te doen in de samenleving, en
 • als u géén recht heeft op Wlz-zorg), en
 • als het niet lukt om voldoende hulp te krijgen uit uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).
TiBi Zorg biedt ambulante begeleiding in regio Zuidoost Brabant aan met name jong volwassenen en volwassenen met een beperking zoals stoornissen in het autisme spectrum (ASS), NAH (niet aangeboren hersenletsel), chronisch zieken of mensen met een andere beperking. Denk hierbij aan persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek e.d.

Via Persoonsgebonden budget (PGB)
De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (PGB) geven. Met een PGB kan men de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Begeleiding is voor mij een samenwerking waarbij ik met mijn kwaliteiten en kennis de ander ondersteun in de beperkingen die tegen worden gekomen in het leven. Daarbij voert u de regie en geef ik de ondersteuning.


Werkwijze
Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van de zelfredzaamheid met volledige of zo veel mogelijk regie over het eigen leven.

Integraal: op het gebied van alle levensgebieden zoals wonen, werken, sociale contacten. Denk aan:

 • structureren en invulling (werk, dagbesteding en/of vrije tijd) van de dag/week
 • administratie en/of financiën
 • verduidelijking van situaties
 • sociale vaardigheden
 • vergroten van netwerk
 • het nemen van besluiten
 • zingeving, voeren van gesprekken, ondersteuning bij het piekeren
 • verwerken van prikkels en de mogelijkheden daartoe
 • hulp vragen
 • psycho-educatie
 • aanvraag van een (her) indicatie
 • stimuleren tot en het voorbereiden van gesprekken met instanties

Afstemming op individu
Bij aanvang van de begeleiding wordt er eerst nader kennis gemaakt zodat er een vertrouwensband ontstaat. Via inventarisatie op alle levensdomeinen, zoals zelfredzaamheid, werk en/of opleiding, invulling vrije tijd, sociale context en meer, wordt er een zorgplan opgesteld met concrete doelen waar aan gewerkt wordt om de zelfredzaamheid en participatie te vergroten. De naaste omgeving wordt hierin zoveel mogelijk betrokken. Op deze manier wordt de begeleiding passend en effectief.

© TiBi Zorg - Realisatie: Yepdesign